Cursos de reiki a Mataró

Cursos reiki MataroIniciar-se en Reiki, comporta l’inici d’un camí de creixement personal molt important que es va incrementant amb cada grau (el Reiki Tradicional Japonès consta de tres nivells més la Mestria). A cada nivell s’ensenyen diverses tècniques que ja ensenyava el Mestre Usui als seus alumnes. Són tècniques molt diverses, algunes de visualització, meditació, respiració…

Un cop t’hagis iniciat amb Reiki, podràs practicar amb altres persones, animals, objectes… però també amb tu mateix, ja que el Reiki, és sobretot, un treball de creixement personal. L’autoreiki és l’eina que t’ajudarà a trobar el teu equil·libri físic, emocional i espiritual.

A cada curs de reiki s’entrega el dossier i títol oficial de l’ “Alianza Española de Reiki”, i a més a més al tercer nivell s’entrega el títol oficial de Terapeuta de “l’Instituto Internacional de Reiki”.

CURS PRIMER NIVELL DE REIKI

El primer nivell dura 8 hores i hi ha dues modalitats per cursar-lo. En un dia intensiu de cap de setmana o 2 h setmanals durant 4 setmanes.

CURS SEGON, TERCER NIVELL I MESTRIA DE REIKI

El segon, tercer nivell i Mestria duren unes 10 hores i tenen també dues modalitats per cursar-lo. En un cap de setmana (repartit entre un dissabte i un diumenge) o en 2 h setmanals durant 5 setmanes cada nivell.

CURS COMPLERT DE REIKI

Hi ha també l’opció de fer la formació complerta, que inclou tots els nivells més la Mestria i hores de pràctiques. Aquesta modalitat dura 8 mesos i consisteix en 2’5 h setmanals, a triar entre matí o tarda.

Tots els cursos de reiki están impartits per Lídia López té el 6è llinatge (un dels més directes, únicament han passat 4 Mestres del fundador Usui a ella), per tant, tots els seus alumnes tindran el 7è llinatge, la qual cosa garanteix que els coneixements adquirits són els que ensenyava el Mestre Usui als seus alumnes.